Koutchoumoff/Komisia Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. januára 1989. # Jean Koutchoumoff proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Úradník. # Vec 224/87. TITJUR