Sprawa T-56/21: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2021 r. – TEAG / Komisja