Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2018om georgiska ockuperade territorier tio år efter den ryska invasionen (2018/2741(RSP))