Nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002 , ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným so sieťou al-Káida