Návrhy generálneho advokáta - Warner - 28. júna 1977.