Komisijas 17/07/2009. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.5547 - KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS / SAECO INTERNATIONAL GROUP) saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)