Zadeva T-257/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 17. novembra 2020 – González Calvet/EOR (Ničnostna tožba – Ekonomska in monetarna politika – Enotni mehanizem za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij (EMR) – Sklep o zavrnitvi dodelitve denarnega nadomestila zadevnim delničarjem in upnikom – Nespoštovanje formalnih zahtev – Člen 76(d) Poslovnika – Očitna nedopustnost)