Zaak T-257/20: Beschikking van het Gerecht van 17 november 2020 — González Calvet/GAR [“Beroep tot nietigverklaring – Economisch en monetair beleid – Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme voor kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen (GAM) – Besluit waarbij wordt geweigerd om aan de betrokken aandeelhouders en schuldeisers een financiële vergoeding toe te kennen – Niet-inachtneming van vormvoorschriften – Artikel 76, onder d), van het Reglement voor de procesvoering – Kennelijke niet-ontvankelijkheid”]