Lieta T-257/20: Vispārējās tiesas 2020. gada 17. novembra rīkojums – González Calvet/VNV (Prasība atcelt tiesību aktu – Ekonomikas un monetārā politika – Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību vienotais noregulējuma mehānisms (VNM) – Lēmums, ar ko ir atteikts piešķirt finansiālu kompensāciju attiecīgajiem akcionāriem un kreditoriem – Formas prasību neievērošana – Vispārējās tiesas Reglamenta 76. panta d) punkts – Acīmredzama nepieņemamība)