Nariadenie Komisie (EHS) č. 2123/89 zo 14. júla 1989 ustanovujúce zoznam reprezentatívnych trhov s bravčovým mäsom v spoločenstve