SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z oceny ex post unijnego mechanizmu ochrony ludności i Instrumentu Finansowego Ochrony Ludności w latach 2007–2013