ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o ex post hodnocení mechanismu civilní ochrany Společenství a finančního nástroje pro civilní ochranu za období let 2007 až 2013