Smernica Rady z 18. mája 1972, o rozšírení pôsobnosti smernice z 25. februára 1964 o koordinácii osobitných opatrení o pohybe a pobyte cudzích štátnych príslušníkov, prijatých z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia, na pracovníkov využívajúcich právo ostať na území členského štátu po tom, ako boli v tomto štáte zamestnaní