Posúdenie písomných nezodpovedaných otázok vo výbore (výklad článku 117 ods. 3 rokovacieho poriadku) Rozhodnutie Európskeho parlamentu z  10. mája 2012 o posúdení písomných nezodpovedaných otázok vo výbore (výklad článku 117 ods. 3 rokovacieho poriadku) PROPCELEX