Mål C-76/17: Domstolens dom (fjärde avdelningen) av den 1 mars 2018 (begäran om förhandsavgörande från Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumänien) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu mot Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Begäran om förhandsavgörande — Avgift med motsvarande verkan som en tull — Artikel 30 FEUF — Intern skatt eller avgift — Artikel 110 FEUF — Avgift som tas ut på exporterade oljeprodukter — Ej övervältring av avgiften på konsumenten — Avgiftsbördan bärs av den skattskyldige — Återbetalning av de belopp som den skattskyldige har betalat)