Cauza C-76/17: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 1 martie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie – România) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Trimitere preliminară — Taxă cu efect echivalent taxelor vamale — Articolul 30 TFUE — Impozit intern — Articolul 110 TFUE — Taxă aplicată produselor petroliere exportate — Nerepercutarea taxei asupra consumatorului — Sarcina taxei suportată de contribuabil — Rambursarea sumelor plătite de contribuabil)