Zaak C-76/17: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 1 maart 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roemenië) — SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu / Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Prejudiciële verwijzing — Heffing van gelijke werking als douanerechten — Artikel 30 VWEU — Binnenlandse belasting — Artikel 110 VWEU — Heffing over uitgevoerde aardolieproducten — Geen afwenteling van de heffing op de consument — Door de heffingplichtige gedragen last van de heffing — Teruggaaf van de door de heffingplichtige betaalde bedragen)