Lieta C-76/17: Tiesas (ceturtā palāta) 2018. gada 1. marta spriedums (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Maksājums ar muitas nodoklim līdzvērtīgu iedarbību — LESD 30. pants — Iekšējie nodokļi — LESD 110. pants — Nodeva, ko piemēro eksportētiem naftas produktiem — Nodevas nenodošana patērētājam — Nodokļu maksātāja maksāta nodeva — Nodokļu maksātāja samaksāto summu atmaksāšana)