Predbežné oznámenie o koncentrácii Vec: M.10219 — Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2021/C 139/08