Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (M.10219 — Cerberus/Koch Industries/PQ Performance Chemicals) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 139/08