Overeenkomst van 29 april 2004 tussen de Europese Centrale Bank en de nationale centrale banken van de lidstaten die op 1 mei 2004 geen deel uitmaken van de eurozone tot wijziging van de overeenkomst van 1 september 1998 waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de economische en monetaire unie zijn neergelegd