Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/260 av den 21 februari 2018 om avslutande av undersökningen rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets genomförandeförordning (EU) nr 1008/2011, i dess ändrade lydelse enligt genomförandeförordning (EU) nr 372/2013, införts på import av gaffelvagnar och väsentliga delar till dessa med ursprung i Folkrepubliken Kina, genom import avsänd från Vietnam, oavsett om produkternas deklarerade ursprung är Vietnam eller inte$