Louwage/Komisia TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Reischl - 5. decembra 1973. # Raymond Louwage a Marie-Thérèse Moriame, vydatá Louwage, proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 148-73.