Metallurgica Rumi/Komisia TITJUR Rozsudok Súdneho dvora z 12. júla 1979. # Metallurgica Luciano Rumi SpA proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Vec 149/78.