A Tanács indokolása: A Tanács (EU) 4/2021 álláspontja első olvasatban a környezetvédelmi és éghajlatpolitikai program (LIFE) létrehozásáról és az 1293/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából