Rådets begrundelse: Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 4/2021 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (LIFE) og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1293/2013