Odůvodnění Rady: Postoj Rady v prvním čtení (EU) č. 4/2021k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení Programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013