Générale sucrière a Béghin-Say/Komisia a i. Rozsudok Súdneho dvora z 9. marca 1977. # Société anonyme Générale sucrière a iní proti Komisii Európskych spoločenstiev a iní. # Spojené veci 41, 43 a 44-73 - Interprétation. TITJUR