Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 254, 2004