Vec T-472/08: Rozsudok Všeobecného súdu z  3. septembra 2010 — Companhia Muller de Bebidas/ÚHVT — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA) [ „Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva 61 A NOSSA ALEGRIA — Skoršia národná slovná ochranná známka CACHAÇA 51 a skoršie národné obrazové ochranné známky Cachaça 51 a Pirassununga 51 — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]“ ]