Písomná otázka E-4482/10 Christel Schaldemose (S&D) Komisii. Odškodnenie za stratu alebo poškodenie batožiny prepravovanej leteckými spoločnosťami