Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/662 van de Commissie van 15 mei 2020 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten (kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 3321) (Voor de EER relevante tekst)