Rådets förordning (EG) nr 1419/2007 av den 29 november 2007 om avslutande av en partiell interimsöversyn avseende de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina