Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9284 – BillerudKorsnäs Venture/ALPLA Holding/ecoXpac) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP)