Nariadenie Komisie ES č. 4155/87 z 22. decembra 1987, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré nariadenia o uplatňovaní spoločnej organizácie trhu s vajcami po zavedení kombinovanej nomenklatúry