TITJUR Osram Rozsudok Súdneho dvora z 8. mája 1974. # Osram GmbH proti Oberfinanzdirektion Frankfurt/Main. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Bundesfinanzhof - Nemecko. # Vec 183-73.