Helyesbítés a Kínai Népköztársaságból származó asztali és konyhai kerámiaáruk behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vámnak az (EU) 2016/1036 rendelet 11. cikkének (2) bekezdése szerinti hatályvesztési felülvizsgálatot követő kivetéséről szóló, 2019. július 12‐i (EU) 2019/1198 bizottsági végrehajtási rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189., 2019. július 15.)