Návrhy generálneho advokáta - Capotorti - 6. októbra 1977.