Kommissionens förordning (EG) nr 1987/2000 av den 20 september 2000 om fastställande av gemenskapens kvantitativa begränsning för återimport till Europeiska gemenskapen av textilprodukter enligt kategori 13 med ursprung i Folkrepubliken Kina efter ekonomisk passiv förädling i det landet och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3030/93