Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9870 – Total Direct Energie/Kernaman) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 257/03