Sag C-923/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) den 17. december 2019 — Van Ameyde España S.A. mod GES Seguros y Reaseguros S.A.