Дело C-702/19 P: Решение на Съда (девети състав) от 22 октомври 2020 г. — Silver Plastics GmbH & Co. KG, Johannes Reifenhäuser Holding GmbH & Co. KG/Европейска комисия (Обжалване — Конкуренция — Картели — Пазар на опаковките за продажба на хранителни стоки на дребно — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Регламент (ЕС) № 1/2003 — Член 23 — Член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека — Основно право на справедлив съдебен процес — Принцип на равни процесуални възможности — Право на разпит на свидетелите на другата страна — Изслушване на свидетели — Мотивиране — Единно продължено нарушение — Таван на глобата)