P8_TA(2018)0098Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása ***IAz Európai Parlament 2018. április 17-i jogalkotási állásfoglalása az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló, 2014. október 22-i 1141/2014/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD)) P8_TC1-COD(2017)0219Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2018. április 17-én került elfogadásra az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról szóló 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló (EU, Euratom) 2018/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel