Kohtuasi C-326/17: Euroopa Kohtu (neljas koda) 24. jaanuari 2019. aasta otsus (Raad van State eelotsusetaotlus – Madalmaad) – Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) versus X, Y ja X, Y versus Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) ja Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) versus Z (Eelotsusetaotlus — Direktiiv 1999/37/EÜ — Sõidukite registreerimisdokumendid — Registreerimistunnistuste puudused — Vastastikune tunnustamine — Direktiiv 2007/46/EÜ — Enne Euroopa Liidu tasandil tehniliste nõuete ühtlustamist toodetud sõidukid — Sõiduki tehnilisi omadusi mõjutavad muudatused)