Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 13. decembra 1984. # Spolková republika Nemecko proti Komisii Európskych spoločenstiev. # Čiastky peňažnej náhrady - Prechodné opatrenia. # Vec 278/84 R. Nemecko/Komisia TITJUR