Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 13ης Δεκεμβρίου 1984.