Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Účinné, dostupné a odolné systémy zdravotní péče COM(2014) 215 final