Písomná otázka E-011787/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) Komisii. Neprimeraný politický nátlak Európskej komisie na krajiny západného Balkánu