Verordening (EEG) nr. 295/87 van de Commissie van 30 januari 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor oliehoudende zaden