Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2148 zo 7. decembra 2016, ktorým sa stanovujú pravidlá riadenia a prideľovania textilných kvót stanovených na rok 2017 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/936$